#niejenamtojedno

je iniciatíva angažovaných študentov vysokých škôl, ktorá reflektuje aktuálnu spoločenskú situáciu na Slovensku a narastajúcu nedôveru mladých ľudí v politickú reprezentáciu krajiny.

Zdôrazňuje potrebu mladých ľudí iniciovať diskusiu o spoločenských zmenách a potrebu formovať budúcnosť na vzdelaní, kritickom myslení a odmietaní konšpiračných teórií ako relevantnej súčasti politickej a celospoločenskej diskusie.

Poukazuje na rámec morálnych a etických hodnôt, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou politickej reprezentácie, a na ktorých by mala stáť občiansky angažovaná a zodpovedná spoločnosť.

Táto iniciatíva nereprezentuje žiadnu politickú stranu či politické záujmy. Nie je nám jedno, v akej krajine žijeme a budeme žiť.

Sme študenti, #niejenamtojedno.

Pridaj sa k nám

Novinky

ŠTUDENTI VYHLASUJÚ KONIEC LETARGIE NA ŠKOLÁCH

V takejto atmosfére cítia, že nemôžu mlčať Preto založili študentskú iniciatívu #niejenamtojedno. Iniciatíva vznikla na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) medzi študentmi, ktorí v dusivej atmosfére po tragickej udalosti vo Veľkej Mači nechceli sedieť so založenými rukami. Dnes vyzývajú ďalších […]

Zobraziť všetko